Struktura Spółki

Rada Nadzorcza:

Zygmunt Piotrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Racinowski – Członek Rady Nadzorczej

Marek Wróblewski – Członek Rady Nadzorczej – Radca Prawny

Zarząd:

Krzysztof Szperkowski – Prezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający

Sebastian Kamecki – W-ce Prezes Zarządu – Dyrektor Produkcji i Logistyki

Kierownicy, Główni Inżynierowie:

Sławomir Kostrzewa – Specialista ds. Aplikacji

Ryszard Kadłuczka – Główny Inżynier ds. Procesu Produkcyjnego

Paweł Milewski – Inżynier Projektu, Konstruktor

Struktura Akcjonariatu:

100% – inwestorzy prywatni

Kontakt